Byggställningar Stockholm - vi levererar och monterar


Välkommen till Björli Bygg. Vi har en god erfarenhet av byggställningar och kan leverera skräddarsydda lösningar till både större och mindre projekt över hela Stockholm.

Kontakta oss

Rätt inställning till byggställningar


Vårt företag kan ta ett helhetsgrepp vad gäller byggställningar i Stockholm och är med i allt från planering vidare till montering av den färdiga lösningen. Vi kan visa upp referenser från projekt som exempelvis byggen av lagerlokaler, köpcenter, industribyggnader och logistikparker. 

Målet är att alltid leverera en produkt som i slutändan leder till att byggprojektet når högsta tänkbara säkerhet - och erbjuder ett effektivare jobb. Det gör att både tidsplan och budget kan hållas. Låter detta intressant? Kontakta oss redan idag så bokar vi in ett möte! 

Byggnadsställningar Stockholm - en viktig del av arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket ställer höga krav på säkerhet på svenska byggarbetsplatser. Med all rätt. Få andra arbetsplatser har så många olika risker som ett byggprojekt. En sak som gör skillnad är byggnadsställningar - och det är också ett absolut krav att sådana finns om ett arbete ska ske på en höjd överstigande 2 meter. 

Det handlar om att kunna erbjuda en trygg och säker plats för arbetare att vistas i. Minsta fall kan innebära en katastrof - och genom vårt arbete med att leverera och montera byggnadsställningar i Stockholm gör vi skillnad. 

Byggnadsställningar måste monteras korrekt 

Det vi ovan nämnde - att byggnadsställningar i Stockholm är ett krav för att uppnå de regler som Arbetsmiljöverket har - innebär emellertid inte att hantverkare och byggarbetare är helt säkra. 

Tyvärr sker det olyckor även där ställningar finns. Statistik visar att 40% av de arbetsrelaterade olyckorna i Sverige är fallolyckor. Det handlar då ofta om att byggnadsställningar är felmonterade, att de är planerade på fel sätt för det projekt som ska genomföras - eller att de kan sakna väsentliga delar som exempelvis räcken eller att avstånd mellan fasad och ställning är för stort. 

Kontakta oss
Björli byggställningar Stockholm
Björli byggställningar i. Stockholm

Vi tar oss an de stora och mest komplexa projekten 

Vårt team har en unik förmåga att kunna leverera ett perfekt resultat oavsett vilka utmaningar vi ställs inför. Oavsett höjder, oavsett väderförhållanden, oavsett markförhållanden - och oavsett vilken deadline vi satt upp tillsammans med dig som beställare så ser vi till att skapa trygga, säkra lösningar som ger ert projekt en stabil ram att utgå ifrån. En ram som skapar effektivitet - utan risk för olyckor.

Vi kan visa upp referensprojekt från en massa olika projekt där vi hjälp till med att skapa säkra lösningar för våra kunder - även i det absolut tuffaste och mest krävande miljöerna. 

Byggnadsställningar för privatpersoner 

Vad gäller då för dig som privatperson angående byggnadsställningar i Stockholm? Det handlar om lite annorlunda regler. Du omfattas inte av Arbetsmiljöverkets regler och du måste således inte ha en byggställning om du ska måla om, byta fönster eller renovera taket. 

Du bör emellertid alltid överväga det då ett fall kan innebära fruktansvärda skador - och då ett arbete från en stege dessutom sällan ger dig bra förutsättningar för ett lyckat jobb. Vi kan hjälpa dig att hitta en lösning även för det projekt du planerar och kan exempelvis erbjuda rullställningar och fasadställningar. 

Alltid med miljön i åtanke

Vi kan alla bidra till en bättre miljö och vi vill definitivt dra vårt strå till stacken och gå i bräschen för andra företag inom vår bransch. Vad gäller hela vårt sätt att arbeta så präglas det av att alltid välja miljövänliga alternativ och fatta beslut med en tanke om att minimera de negativa avtrycken på vårt klimat. 

Ett konkret exempel på detta handlar om den omställning vi håller på att genomföra gällande vår fordonsflotta där vi håller på att byta ut alla bränsledrivna bilar mot eldrivna alternativ. En investering, absolut - men också en investering i våra barns framtid. Då finns det inget pris som är för högt. 

Referenser är viktiga 

Vill du veta mer om oss och om hur vi arbetar med byggställningar i Stockholm? Vi åtar oss uppdrag - stora som små - över hela Sverige och kan också sätta dig i kontakt med några av de uppdragsgivare vi levererat lösningar till. Många av våra kunder är återkommande och det är också något vi alltid siktar på. Vi vill skapa långa relationer och samarbeten som sträcker sig över tid. Ska en entreprenör som anlitat oss tidigare bygga i Stockholm - då ska vi vara det givna valet. 

Våra referenser och det faktum att vi har återkommande kunder är ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt. Säkerheten först, kunden i centrum och lösningar av högsta kvalitet till rimliga priser. Vi sätter dig gärna i kontakt med någon av våra nöjda kunder och hoppas givetvis att även du blir en av dessa i framtiden! 

Fokus på säkerheten 

Att vi bygger byggnadsställningar i syfte att erbjuda våra kunder säkra lösningar är en sak - men själva byggandet har även säkerheten i absolut främsta rummet. Samtliga våra ställningsmontörer är utbildade och har lång vana av att montera ställningar - i alla typer av förhållanden och i alla tänkbara miljöer.

 Vi tar aldrig onödiga risker och vi arbetar alltid med att säkerheten går först. Innan ett projekt sjösätts så planerar vi och gör en gedigen riskbedömning. Den blir grundläggande för hur arbetet sedan förflyter. Vi är ett företag som alltid sätter vår skickliga personals säkerhet först och vi utsätter dem aldrig för onödiga risker. 

VM-brons i Ställningsbyggande 

Varje år hålls ett världsmästerskap i ställningsbyggande. År 2022 så ägde detta rum i Vilnius i Litauen. Björli Bygg fick äran att representera våra blågula färger och med ett gäng bestående av sex stycken anställda så lyckades vi knipa bronset i grenen tornbygge. 

Tävlingen gick ut på att bygga ställningar med torn - och sedan demontera dessa på tid. Vi klarade uppgiften på under två timmar. Detta är givetvis en kul grej och ska tas med en nypa salt, men det säger ändå en del av vår kapacitet och varför vi är det bästa valet för byggnadsställningar i Stockholm!

Säkerhet och tillgänglighet på bygget
Kontakta oss