Om oss


Byggnadsställningar Stockholm - trygga, säkra lösningar 

Välkommen till Björli Bygg. Vi är ett byggföretag som erbjuder olika tjänster inom bygg - men som har vår stora specialitet inom byggnadsställningar. 

Vi har en lång vana av att ta fram skräddarsydda lösningar till våra kunder och kan alltid - oavsett markförhållanden, oavsett väder och vind och oavsett projektets storlek - leverera en lösning som dels är säker att vistas på, och som dels också ger ett mer effektivt jobb för vår uppdragsgivare.

 Varje projekt är unikt och detta innebär också att våra byggnadsställningar i Stockholm måste anpassas mot de givna förutsättningar som finns. 

Goda referenser från tidigare projekt 

Vi har vårt säte i Kiruna, men vi åtar oss uppdrag över hela Sverige och kan hjälpa entreprenörer i samband med att gallerior, arenor, lagerlokaler eller exempelvis logistikcenter ska byggas. Vi har lång vana av byggnadsställningar och vi är med våra kunder hela vägen - från planering, leverans och till montering och demontering då projektet är besiktigat och klart. 

Vår erfarenhet innebär också att vi kan visa upp en massa fina referenser från tidigare kunder. De flesta av dessa är också återkommande och det är också ett mål vi har: vi vill bygga långsiktiga relationer och samarbeten som sträcker sig långt in i framtiden. 

Vi ger säkra arbetsplatser 

Fallolyckor står för nästan 40% av de arbetsrelaterade olyckorna som sker i Sverige. Det finns regler kring att byggnadsställningar måste finnas, men det handlar även om hur de monteras. 

I många fall så handlar det om brister i monteringen och om att väsentliga delar kan saknas i konstruktionen. Att exempelvis ett räcke saknas - eller att det är ett för stort mellanrum mellan fasad och ställning är vanliga orsaker till att folk faller och gör sig illa. 

Detta är något vi alltid tar fasta på. Vårt jobb är att förhindra olyckor på svenska arbetsplatser. Anlitar ni oss så garanteras ni säkerheten i första rummet!

Kontakta oss
Björli Byggnadsställningar om oss Björli Byggnadsställningar om oss
Ditt byggföretag!
Kontakta oss